ترامپ آلمان را یک متحد ارزشمند خطاب کرد

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری