بزرگترین تلسکوپ چین به دنبال موجودات فضایی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری