دادستان نیویورک از ترامپ شکایت کرد

اکوفارس
در حال انتقال به منبع خبر