سرریز دوباره مدیر غیربومی به گیلان این بار اما از خراسان/ مدیرکل بیمه سلامت گیلان چه توضیحی برای این انتصاب دارد؟

جارستان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری