پزشک کویتی از تبدیل یک حسینیه به کارگاه تولید ماسک در ایران تمجید کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری