روسیه: هیچ مدرکی برای اثبات تعهد ناتو به رژیم کنترل تسلیحات وجود ندارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری