سخنگوی دولت نسبت به وقوع انفجار نفتکش ها در دریای عمان ابراز نگرانی کرد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر