امسال تولید زعفران در کرمانشاه به یک تن می رسد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری