تلاش برای افتتاح برخی از ایستگاه های خط 6

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری