یک سازمان مردم نهاد شیراز با نقاشی به جنگ کرونا می رود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری