ستاری: 20 هزار میلیارد تومان وام به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد

کرمان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر