ادعای عجیب نامزد انتخابات خبرگان: بنرهای تبلیغاتی ام را با داربست بردند!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری