استودیو بازیسازی آمازون وظیفه توسعه بازی MMO و نقش آفرینی ارباب حلقه ها را برعهده گرفت

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر