خبر خوش برای معلمان شرکتی و حق التدریس

ما یک خلأ بزرگی را در بحث نیروهای انسانی که در دولت مشغول خدمت هستند، احساس کرده ایم و این خلأها سبب شده تا هرروز مقابل مجلس تجمعاتی در این رابطه برگزار شود و از مجلس مطالباتی را دارند؛ لذا به این نتیجه رسیده ایم که بالاخره با یک طرح جامع و کامل نیروهای انسانی شاغل در بخش های دولتی را به طور یکدفعه برای همیشه تعیین و تکلیف کنیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir