شمخانی: از حضور حماسی مردم سلحشور ایران در راهپیمایی حمایت از بیانیه و تصمیمات جدید شورای عالی امنیت ملی تشکر می کنم

صبا ایران
در حال انتقال به منبع خبر