آتش سوزی سکوی ۹ پارس جنوبی مهار شد

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر