معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی: افزایش مستمری بازنشستگان برای اولین بار با حقوق اردیبهشت در حال پرداخت است/ مابه التفاوت حقوق فروردین در خرداد پرداخت می شود

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر