مدیران باید با حذف مخارج اضافی در ادارات فعالیت های خود را دنبال کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری