صدور پروانه نمایش برای سه فیلم سینمایی/ قسم تنابنده مجوز گرفت

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر