بانک ها بخشودگی سود و جریمه وام ها را به پایان سال موکول نکنند

آرمان اقتصادی
در حال انتقال به منبع خبر