سوریه تحریم سزار را خنثی خواهد کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری