هلال احمر زنجان به 532 مسافر گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کرد

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر