پیوستن به FATF مشکلات مالی ما را حل نمی کند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر