روحانی: برنامه ای برای دیدار با ترامپ ندارم

اکو نیوز
در حال انتقال به منبع خبر