65هزار میلیارد تومان برای ایجاد 988هزار فرصت شغلی

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر