مجازات محمد علی نجفی درباره قتل میترا استاد در هیئت عمومی تایید شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری