نیویورک تایمز: امارات به این نتیجه رسیده که پیروزی در یمن ممکن نیست

الف
در حال انتقال به منبع خبر