۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای کرونا غربالگری شده اند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری