تبیین راهکارهای اجرای سناریوی مانور زلزله فرضی در منطقه ۱۹ تهران

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۱۴)

یک هفته ورزشی