فاز نخست مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه افتتاح می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری