پرواز روحانی به مقصد گرجستان

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر