محمدی: شرایط اردوی ترکمنستان ایده آل بود/ کار سختی در رقابت های جهانی داریم

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر