مالکان تاکسی های فرسوده شهر تهران برای نوسازی تاکسی خود ثبت نام کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری