۲۴ کشته و ۵۵ مصدوم بر اثر حوادث جوی اخیر

خرداد
در حال انتقال به منبع خبر