اجرای کشت هیدروپونیک و امکانپذیر شدن بازده بیشتر در کمترین زمان

استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت: کشت هیدروپونیک یا آبکشت این امکان را به باغداران می دهد که در ازای کار کمتر و زمان کمتر بازده بیشتری داشته باشیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir