دادستانی آل خلیفه پرونده ۱۶۹ نفر را به دادگاه ارجاع داد

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر