پیروی از هوای نفس مانع حق گویی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری