مشترکین برق غرب مازندران با ارسال پیامک از قبض کاغذی خداحافظی کردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری