مدارس همدان در نوبت صبح سه شنبه تعطیل شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری