رسانه عراقی : مردان مسلح وابسته به بارزانی یک فعال مدنی رادر اربیل ربوده اند

در حال انتقال به منبع خبر