سردار قاسم سلیمانی: نیروهای مسلح در راه کمک به مردم هر کاری که بتوانند انجام می دهند

روزنو
در حال انتقال به منبع خبر