در رسانه| سهم بهزیستی نیشابور از محل فطریه بسیار ناچیز است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری