جریمه دیرکرد بانک ها بنا برفتوای اکثر مراجع حرام است.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری