ساخت ۷ درصدی پترو پالایشگاه های دنیا بر مبنای نفت ایران/ فرآورش ۵۸ درصد نفت خام، ۲ برابر عرضه نفت سودآور است

الف
در حال انتقال به منبع خبر