ظریف: هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند منافع خود را تامین کند و جلوی خطرها را بگیرد / چندجانبه گرایی به یک ضرورت تبدیل شده / بازی با حاصل جمع صفر در دنیای امروز غیرممکن است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری