محور سخنان ملک سلمان در نشست جی ۲۰

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری