از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی ها

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی شانزدهم اسفند ماه به رشته های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir