کارگاه آموزشی کاربرد مدل های میان مقیاس در مطالعات علوم اتمسفری برگزار شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری