عباس امیرانتظام بر اثر ایست قلبی مُرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری