بازدید شاه اردن از مناطق الباقوره و الغمر یک روز پس از پایان توافق

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری